ادعا کردن سیستان و بلوچستان روز گذشته هرمزگان

ادعا کردن: سیستان و بلوچستان روز گذشته هرمزگان کرمان باران بارش باران 4استان کشور خراسان جنوبی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی مثل رئیس‌جمهور یک کشور با ثبات صحبت کرد / او حق اعتراض مردم را پذیرفت ، جلائی پور

رئیس جمهور دنبال جنبش مخاطب نبود همچنین دنبال جنبش منتقدان درون حاکمیتی اش نبود. ثبات کشور جهت او ارزش پایه‌ای است. 

روحانی مثل رئیس‌جمهور یک کشور با ثبات صحبت کرد / او حق اعتراض مردم را پذیرفت ، جلائی پور

جلائی پور: روحانی مثل مدیر جمهور یک کشور با ثبات صحبت کرد / او حق اعتراض مردم را پذیرفت

عبارات مهم : مخاطب

رئیس جمهور دنبال جنبش مخاطب نبود همچنین دنبال جنبش منتقدان درون حاکمیتی اش نبود. ثبات کشور جهت او ارزش پایه ای هست.

حمیدرضا جلائی پور در کانال تلگرامی خود نوشت:

روحانی مثل رئیس‌جمهور یک کشور با ثبات صحبت کرد / او حق اعتراض مردم را پذیرفت ، جلائی پور

به نظر من در مجموع روحانی در شبکه یک صدا و سیما در ساعت ۹ شب ۲/۱۱/۹۶ خوب صحبت کرد. مثل مدیر جمهور یک کشور با ثبات.

دنبال جنبش مخاطب نبود همچنین دنبال جنبش منتقدان درون حاکمیتی اش نبود. ثبات کشور جهت او ارزش پایه ای است.

رئیس جمهور دنبال جنبش مخاطب نبود همچنین دنبال جنبش منتقدان درون حاکمیتی اش نبود. ثبات کشور جهت او ارزش پایه‌ای است. 

حق اعتراض مردم را پذیرفت.

راجع به ارز به مردم نشانه خوبی داد. گفت در آمد ارزی ما از مخارج ما زیاد است.

حرف های او راجع به زلزله، بافت فرسوده و ماشین های فرسوده و موسسه های ورشکسته اعتباری واقعی و غیر تبلیغاتی بود.

روحانی مثل رئیس‌جمهور یک کشور با ثبات صحبت کرد / او حق اعتراض مردم را پذیرفت ، جلائی پور

صحبت های او شبکه های سرنگونی طلب را در خماری گذاشت.

واژه های کلیدی: مخاطب | اعتراض | رئیس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz