ادعا کردن سیستان و بلوچستان روز گذشته هرمزگان

ادعا کردن: سیستان و بلوچستان روز گذشته هرمزگان کرمان باران بارش باران 4استان کشور خراسان جنوبی

گت بلاگز اخبار اجتماعی وضعیت ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران

مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص اوضاع ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی متخلف این منطقه توضیحاتی ارائه کرد.

وضعیت ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران

وضعیت ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی غرب تهران

عبارات مهم : ایران

مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص اوضاع ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی متخلف این منطقه توضیحاتی ارائه کرد.

ناصر کوهستانی در گفت وگو با تسنیم، راجع به آخرین اوضاع پرونده مدرسه غیر دولتی منطقه۲ اظهار کرد: هم اکنون پرونده ناظم متخلف این مدرسه روند قضایی خود را به سرعت طی می کند و مراجع قضایی باید راجع به حکم پرونده نظر دهند.

وضعیت ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی افزود: امتحانات دانش آموزان مدرسه در فضایی آرام و با حضور ناظری از سوی آموزش و پرورش در حال برگزاری هست.

مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص ادامه فعالیت این مدرسه غیردولتی گفت: پرونده این مدرسه در شورای نظارت مدارس غیردولتی بررسی شده است است و اعلام اوضاع ادامه فعالیت مدرسه در شرایط کنونی به دانش آموزان در فصل امتحانات هستند موجب نگرانی آنها و خانواده ها می شود. بنابراین بعد از آخر امتحانات یعنی در هفته آینده اوضاع ادامه فعالیت مدرسه را اعلام خواهیم کرد.

مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص اوضاع ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی متخلف این منطقه توضیحاتی ارائه کرد.

واژه های کلیدی: ایران | مدرسه | فعالیت | پرونده | امتحانات | حکم پرونده | فصل امتحانات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz